Vad är Global Butyl Rubber Market Valuation 2025?

Enligt kontinuerlig marknadsundersökning förväntas forskningsinstitut att i slutet av 2025 kommer den globala butylgummimarknadsvärderingen att nå över 4,2 miljarder US-dollar och den sammanslagna årliga tillväxttakten under prognosperioden kommer att vara 4,7%.

 

Ökningen av marknadsvärdet av butylgummi berodde på en stark efterfrågan på marknaden och läkemedelsindustrin och däckindustrin var dess två stora konsumentindustrier.

 

Ökningen i däckutbytesgraden har starkt främjat globala tillverkares önskan att öka produktionskapaciteten för butylgummi, så att produkterna kan möta den växande efterfrågan på marknaden och de utvecklar också aktivt utomeuropeiska företag.

 

När det gäller gummityper förväntas halogenerat butylgummi ha en marknadsandel på mer än 3,5 miljarder dollar i slutet av 2025 och en förening med en genomsnittlig årlig tillväxt på 5,0% under prognosperioden, varav brombutyl bidrar mest till tillväxten av marknaden för halobutylgummi.

 

Regionalt leder Asien-Stillahavsområdet den globala marknaden med höga vinstmarginaler. Det beräknas att i slutet av 2025 kommer värderingen av marknaden för Asien och Stillahavsområdet butylgummi att nå mer än 2,4 miljarder US-dollar, och den kommer att öka med 5,3% under prognosperioden.

TEL: + 86-573-87767299

FAX: + 86-573-87763488

E-post: sales@qlrubber.com