UV lim sänka viskositeten hos lägst styrka?

Lim viskositet och styrka är inte direkt relaterade. Om förstått som styrka är fel viskositet, är erkännandet av fel.