UV-Gel

UV lim/lim, är en behovet av ultraviolett ljus att bota egenskaperna som lim, självhäftande material måste ha en transparent. Kan ta limmet härdningstid. Eftersom UV-gel är färglös och transparent, botade för att återspegla egenskaperna hos bindning material själv!