I härdning av Självhäftande förband har utövat påtryckningar fyra fördelar:

1, underlätta flödet av lim, penetration och fuktning.

2, till förmån för skiktets tjocklek, täthet;

3, till förmån för självhäftande skikt i gasen, lågmolekylära föreningar såsom vatten ansvarsfrihet, undvikande av håligheter och porer;

4, till förmån för nära kontakt och exakt positionering av adherend yta.