Varför är gummi ett strategiskt material?

Allmänt Gummi

Avser någon eller all ersättning av naturgummi som används i gummi, såsom SBR, butadiengummi, isopren, etc., främst för tillverkning av däck och allmänna industriella gummiprodukter. Efterfrågan på generellt gummi är stor, är den största variationen av syntetiskt gummi.

styren

Styren-butadiengummi produceras genom sampolymerisering av butadien och styren, är det största syntetiska gummit med allmänt ändamål, har emulsion styren-butadiengummi, styren-butadien-SBR och termoplastisk gummi (SBR).

Gummi

Butadien framställs genom lösningspolymerisation, butadiengummi har speciellt utmärkt kallmotstånd, slitstyrka och elastiskt däck och har goda åldringsegenskaper. Butadiengummi används för tillverkning av däck, en liten del av tillverkningen av kalla produkter, dämpningsmaterial och tejp, gummiskoar och så vidare. Nackdelen med BR är att den har dålig rivningsresistens och är inte bra för våtglidande prestanda.